שמחת החג לכל חייל

כבכל שנה, והשנה בכוחות מתוגברים, בית חב"ד דואג להביא את שמחת החג לכל חייל באזור