בכיכר הארבעה – מעט אור דוחה הרבה חושך

הדלקנו נר ראשון של חנוכה בכיכר הארבעה בביג, במקום בו נרצחו:
משה קריבצקי ז"ל
מנחם יחזקאל ז"ל
לורה יצחק ז"ל
דוריס יחבס ז"ל

מעט אור דוחה הרבה חושך