אות בספר התורה – מגינה ומצילה

לפני 40 שנה הכריז הרבי מליובאויטש על מבצע כתיבת ספר תורה לאחדות עם ישראל לשמירה הגנה והצלה.

כדברי הנביא: "ובעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר".

רכשו כעת אות בספר התורה המיוחד לאחדות עם ישראל ולזכות תושבי באר שבע

ניתן להצטרף ברכישת אות בספר התורה המיוחד. שורה. עמוד. או פרשה