'דידן נצח' התוועדות ה' טבת ברוב עם

במוצאי שבת ה' טבת 'דידן נצח' התאספו רבים מחברי קהילת בית חב"ד, ומאזור הדרום כולו, להתוועדות מיוחדת לרגל היום הגדול. המשפיע הרב מנחם דוברוסקין ריתק את הקהל ורומם אותו.

את האווירה שהיתה שם לא ניתן להעביר במילים, צפו בטעימה >