מתכוננים ליום הגדול י' שבט

על פי הוראת הרבי אחרי ה' טבת תשמ"ז, שיש להתכונן לי' שבט על ידי לימוד בתורתו של הרבי, וכן שיתקיימו בחינות כל עשרה ימים.

יתקיים שיעור מיוחד במאמר החסידות "באתי לגני"
מידי ערב, בשעה 21:15 אחרי תפילת ערבית, למשך חצי שעה
עם הרב מנחם מענדל אלישביץ

מועדי הבחינות:
המבחן הראשון יתקיים בכ' טבת
המבחן השני בר"ח שבט
המבחן השלישי ביו"ד שבט הבעל"ט