הילולת הרמב"ם בבית חב"ד

לאחר השיעור הקבוע במאמר החסידות "באתי לגני", המשכנו להתוועדות מיוחדת לרגל כ' טבת – יום ההילולא של הרמב"ם.

במהלך ההתוועדות התחזקו המשתתפים בלימוד היומי בספר היד החזקה לרמב"ם, כפי תקנתו הקדושה של הרבי מליובאוויטש.