הצצה לפעילות שגרתית של סניף הפנסאים

למעלה מ40 ילדים משתתפים ונהנים בפעילות סניף הפנסאים >