הפנסאים הצעירים מאירים את העולם

כבכל שבוע, גם היום (שני, כ"ב אדר ב') התכנסו ילדי סניף הפנסאים לחוויה משותפת של לימוד ופעילות.

ילדי הפנסאים מנצלים את אחר הצהריים להוספת אור וקדושה בעולם, לזכות עם ישראל.