אצלנו לא עוצרים את משלוחי הנש"ק

לפני 50 שנה יצא הרבי מליובאוויטש במבצע מיוחד "מבצע נש"ק" נרות שבת קודש.

הרבי ביקש שכל אישה ובת ידליקו נרות שבת, וכך יוסיפו אור בעולם.

ערכות נש"ק ניתן להשיג בבית חב"ד >