סגולה מיוחדת לקראת ל"ג בעומר

סגולה עתיקה מזקני ארץ
לתת ח"י רוטל (כמות שתיה)
לזכות רבי שמעון בר יוחאי.
והיא סגולה לכל הברכות
ובפרט לזרעא חיא וקיימא.

תורמים "ח"י רוטל"
לתהלוכת ל"ג בעומר של בית חב"ד
עבור שתיה וברכות
שיאמרו הילדים הצועדים בתהלוכה.

לפרטים ותרומה
https://app.icount.co.il/m/170f0