טעימה מ"טועמיה" – לימוד חברותות ליל שישי

מתכוננים יחד לכבוד שבת קודש. התאספו עשרות מחברי הקהילה ללימוד בחברותות כהכנה לשבת.

הלימוד השבוע הקודש לרפואת כל הפצועים ולשלום החטופים, ולזכות חיילי עם ישראל שיצליחו במשימתם למעלה מדרך הטבע ויחזרו כולם בשלום!

הציבור מוזמן להצטרף ללימוד בימי חמישי בערב בשעה 21:15.