אנו מבקרים שלוש פעמים בשנה:

  • 10,000 חיילים בדרום
  • משפחות נפגעי טרור
  • משפחות אלמנות צה"ל