בית הכנסת

זמני התפילות בימות החול

שחרית

6:00
6:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30

מנחה

16:00

18:45

19:40

ערבית

20:20

21:00

זמני התפילות בשבת קודש

מנחה וקבלת שבת

10 דקות אחרי הדלקת נרות

שחרית

9:00

מנחה

רבע שעה לפני זמן הדלקת נרות

ערבית

בצאת השבת